מסכמים תעסוקה בצומת הגוש

לוחמים ומפקדים יקרים, 
אנחנו אחרי תקופה אינטנסיבית יחד וחשוב לנו לשמוע מכם, ללא פילטרים, פידבק אמיתי על מספר תחומים ונושאים בהקשר לאל"ת והתעסוקה שעברנו.